Mappen aanmaken, hernoemen en verwijderen op Apple TV [Volledige handleiding]

Begin 2016 heeft Apple zijn tv-OS geactualiseerd en 9.2 geïntroduceerd op zijn 4e generatie Apple TV. Gebruikers waren blij om een aantal updates te zien, zoals ondersteuning van het Bluetooth-toetsenbord, de mogelijkheid om applicatiemappen, podcasts, de iOS 9 Application Switcher en MapKit te maken.

Van deze vier updates waren mensen enthousiaster over het maken van applicatiemappen op hun Apple TV. Voorheen moesten gebruikers alle applicaties op de homepage plaatsen, wat voor rommel zou zorgen. Maar nu kunt u mappen maken voor programmas op Apple TV, aangezien u mappen kunt maken die in uw iPhone en iPad zijn genesteld.

>

Toepassingsmappen aanmaken op Apple TV

Stap 1. Zet de Apple TV aan.

Stap 2. Zoek de applicatie die je in een map wilt plaatsen.

Stap 3. Houd op uw Siri Remote touch panel de applicatie die u wilt verplaatsen ingedrukt.

De geselecteerde toepassing begint te bewegen.

Fase 4. Beweeg nu de applicatie door uw vinger zachtjes over het touchpad te slepen. Verplaats de applicatie onmiddellijk over een andere applicatie die u in dezelfde map wilt plaatsen.

Dit maakt automatisch een nieuwe map aan.

Stap 5. Plaats de applicatie in die nieuwe map door op het trackpad in Siri Remote te drukken.

Als u wilt terugkeren naar het beginscherm, drukt u gewoon op de homeknop op Siri Remote.

Er is een andere methode om applicatiemappen te maken op Apple TV. Volg de onderstaande stappen.

Volg de eerste drie stappen zoals hierboven vermeld.

Fase 4. Verhoog het optiemenu door op de knop Play Pause op de Siri Remote te drukken.

U vindt deze Play Pause knop linksonder op de afstandsbediening. Controleer het speel- en pauze-icoontje erop.

Stap 5. Selecteer Nieuwe map wanneer u opties ziet.

Druk op de Home knop op Siri Remote om terug te keren naar het Home scherm. Organiseer alle toepassingen in verschillende mappen door de bovenstaande methode te herhalen.

Hernoemen van mappen op Apple TV

Apple TV selecteert standaard een naam voor de nieuw aangemaakte map. U kunt de naam van de map wijzigen. Als u bijvoorbeeld programmas zoals Netflix, Apple Music, Spotify, enz. in een map hebt georganiseerd, kunt u de naam van de map wijzigen in “Entertainment” of “Music”.

Stap 1. Zet de Apple TV aan.

Stap 2. Zoek de map die je wilt hernoemen.

Stap 3 . Wanneer een map wordt geopend, schuift u het Siri-touchpad op afstand omhoog.

Fase 4. Schrijf nu de nieuwe naam voor die map.

Zodra de map is hernoemd, kunt u terugkeren naar het beginscherm door op de Home knop op Siri Remote te drukken.

Toevoegen van applicaties aan bestaande mappen op Apple TV

Voeg applicaties toe aan bestaande mappen en organiseer het startscherm correct.

Stap 1. Open Apple TV.

Stap 2. Zoek de toepassing die u wilt toevoegen aan de bestaande map.

Stap 3. Kies op uw Siri Remote touch panel de toepassing door deze ingedrukt te houden.

De applicatie begint te bewegen.

Fase 4. Sleep die applicatie nu naar de map waar je hem wilt plaatsen.

Dit opent de map.

Stap 5. Plaats de applicatie in de bestaande map door op het aanraakpaneel op Siri Remote te drukken.

Ga terug naar het beginscherm door op de knop Home op de Siri Remote te drukken.

Hoe verwijder je de map op Apple TV

Als u veel programmas uit een bepaalde map wilt verwijderen, is de map op uw Apple TV nutteloos en moet u de map dus verwijderen.

Stap 1. Zet de Apple TV aan.

Stap 2. Zoek de map die u wilt verwijderen.

Stap 3. Selecteer die map.

Fase 4. Zodra de map is geopend, selecteert u een toepassing door het aanraakpaneel op Siri Remote ingedrukt te houden.

De applicatie begint te bewegen.

Stap 5. Je kunt die applicatie nu uit de map slepen. U hoeft hem alleen maar uit het mapkader te halen.

Verwijder alle applicaties uit de map door de bovenstaande stappen te herhalen.

Er is een andere methode om de map op uw Apple TV te verwijderen.

Volg de eerste twee stappen zoals hierboven vermeld.

Stap 3. Breng het optiemenu naar boven door op de knop Play Pause op de Siri Remote te drukken.

Fase 4. Kies de optie Ga naar het beginscherm van de lijst.

Stap 5. Verwijder alle applicaties uit de map door de stappen te herhalen.

De map verdwijnt automatisch zodra alle applicaties zijn verwijderd.

Maak contact met ons op